Vážení občané,
rádi bychom Vám nabídli možnost sdělit nám Vaše podněty k řešení nedostatků v našem obvodu. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závad nebo nedostatků v oblasti čistoty a pořádku a jejich jednoznačnou identifikaci je vhodné přiložit k příspěvku fotografii.

Tato aplikace je určena pro podněty vztahující se k čistotě a pořádku v městském obvodu Ostrava-Jih. Nenahrazuje podání učiněná na podatelnu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a neslouží k řešení nedostatků, závad, havárií a poruch na domovním a bytovém fondu.

Požadavky na souvislé opravy chodníků i komunikací pro motorová vozidla ve správě městského obvodu není třeba uvádět, jsou realizovány postupně na základě vyhodnocení jejich stavebně technického stavu a výsledku pasportizace komunikací pro pěší

- Vyřešeno - V řešení - Nový podnět

Vyřešeno 1069. Chybějící odpadkové koše


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

K připomínce č.1057: poškozené odpadkové koše zmizly (u Školní družiny Krestova) , ale nové se neobjevily!! Zůstaly jen sloupky.Psala jsem na OZO, ale prý jim to nepřísluší. Prosím, mohli byste se na to podívat? Chybí tam již min. 2ks. Při velkè frekvenci pejskařů docela citelně. Bylo by vhodné i přidat. Děkuji.

  • 25.01.2020 21:12:42 vloženo
  • 27.01.2020 13:30:46 předáno Barbora Kolářová (ODK)

Vyřešeno 1068. Chybějící odpadkové koše


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

K připomínce č.1057: poškozené odpadkové koše zmizly (u Školní družiny Krestova) , ale nové se neobjevily!! Zůstaly jen sloupky.Psala jsem na OZO, ale prý jim to nepřísluší. Prosím, mohli byste se na to podívat? Chybí tam již min. 2ks. Při velkè frekvenci pejskařů docela citelně. Bylo by vhodné i přidat. Děkuji.

  • 25.01.2020 21:12:27 vloženo
  • 27.01.2020 13:30:58 zrušeno Daniel Jeřábek (ODK) duplicita

Vyřešeno 1067. Chybějící odpadkové koše


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

K připomínce č.1057: poškozené odpadkové koše zmizly (u Školní družiny Krestova) , ale nové se neobjevily!! Zůstaly jen sloupky.Psala jsem na OZO, ale prý jim to nepřísluší. Prosím, mohli byste se na to podívat? Chybí tam již min. 2ks. Při velkè frekvenci pejskařů docela citelně. Bylo by vhodné i přidat. Děkuji.

  • 25.01.2020 21:12:10 vloženo

Vyřešeno 1066. Reakce na odpověď 1055


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Pane Blahut zkuste přijít k restauraci Rebel a podívat sr na vlastní oči jak to tady vůbec vypadá. Nikdo tady nechce po vás budovat nové chodníky, protože jak řekl ten pán co si hraje na starostu Bednář, že Dubina je mladé sídliště, tudíž nepotřebuje opravy. Fakt by to chtělo občas vytáhnout paty z toho baráku a přesvědčit se osobně o daném problému. Zpět k Rebelu přiďte a vemte si sebou kočárek a zkuste si danou lokalitu projet s kočárkem.

  • 24.01.2020 16:06:14 vloženo

Vyřešeno 1065. Bělský les - listí na cestách


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Na hlavních asfaltových cestách v Bělském lese je již od podzimu neuklizené listí a cesty jsou neustále mokré a kluzké.

  • 21.01.2020 11:42:51 vloženo
  • 21.01.2020 13:09:28 předáno Barbora Kolářová (ODK)
  • 22.01.2020 15:05:04 v řešení Barbora Kolářová (ODK) Dobrý den, situace bude prověřena. V případě nutnosti budou pověřeny Technické služby Ostrava-Jih, aby listí uklidily.