Vyřešeno 583. Neodklizené větve na ul. Klegova


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Dobrý den,
již zhruba od listopadu nám okolo domu leží na zemi několik hromad suchých větví, které byly sice ze stromů uřezány, ale do dnešního dne je nikdo neodklidil. Jedná se o okolí ulice Klegova. Prosím o nápravu.

 • 06.02.2018 15:43:29 vloženo
 • 07.02.2018 06:50:53 předáno Veronika Staňková (ODK)

Vyřešeno 582. 497. Suché stromy Horymírova


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

STROMY NEBYLY FIRMOU ODSTRANĚNY DO VÁMI UVEDENÉHO TERMÍNU. STÁLE JSOU NA MÍSTĚ. TAKTÉŽ PŘED A ZA HORYMIROVOU 110.

Dobrý den. Upozorňuji na 4 suché stromy, které jsou nalevo od domu Horymírova 36. Dále je i jeden suchý strom i nalevo od této fotky, a poslední suchý strom je i naproti domu Horymírova 26.
##25.08.2017 17:28:27 vloženo
##31.08.2017 08:16:27 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
##14.09.2017 13:53:04 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Jedná se provedenou náhradní výsadbu, kterou provedl městský obvod Vítkovice ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy. Oba subjekty byly na usychající stromy upozorněny a byly vyzvány k sjednání nápravy.
##13.11.2017 15:27:22 vyřešeno Taťána Zlámaná (ODK) Vyjádření MMO k odstranění suchých stromů a následné obnově výsadeb.
Provedení náhradní výsadby při stavbě Sportovní areál U Cementárny:
Taktéž byla v červnu provedena kontrola stavu osazené zeleně. Zhotovitel zajistí odstranění suchých stromů do 31.10.2017 a výsadnu za ně provede ma jaře 2018.

 • 06.02.2018 10:30:05 vloženo
 • 06.02.2018 10:49:27 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:14:57 v řešení Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:17:00 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Nadále komunikujeme s MMO a úřadem městského obvodu Vítkovice, dle jejich příslibu bude na jaře letošního roku probíhat další obměna výsadeb.tyto in

Vyřešeno 581. K ořezu suchých stromů a k výsadbě nových


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

26.2.2017 jsme vložili podnět (po několika marných návštěvách příslušného odboru na radnici)k ořezu a k náhradě suchých stromů v naší lokalitě (č.podnětu 342).
Výsledek viz. foto, provedeno pouze uřezání kmenů s ponecháním zbytku kmenu a kořenů, bez jejich odstranění a provedení nové výsadby. Tento prostý ořez jsme si mohli provést sami a nemuseli jsme se několik let dívat na suché stromy!

 • 04.02.2018 11:03:28 vloženo
 • 05.02.2018 06:47:41 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:14:46 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Dobrý den, pařezy po odstranění nevhodných dřevin se likviduji postupně a to Technickými službami Ostrava - Jih. Výsadby, které byly provedeny v uvedené oblasti byly realizovány několika firmami(izolační zeleň, náhradní výsadby). Provedení likvidace uschlých dřevin a jejich náhrada je v kompetenci realizačních firem. V uvedené oblasti jsou výsadby postupně nahrazovány.

Vyřešeno 580. Dodatek k 559


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Dobrý den, dne 3.1. jsem vkládal příspěvek ohledně výtluku na ul. Matuška a dodnes to nikdo neopravil i když počasí bylo velice příznivé někdy až 13°C a ty díry jsou větší a větší. Takže kde je problém? Na dálnici normálně asfaltují v těchto dnech výtluky. Takže kdy to opraví!

 • 01.02.2018 17:16:57 vloženo
 • 02.02.2018 07:32:35 předáno Miroslav Holenka (ODK)
 • 06.02.2018 07:44:13 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, TSOJ opraví výtluky na ul. Matuška prioritně v závislosti na klimatických podmínkách.

Vyřešeno 579. Penny market Dubina


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Dobrý den, chci se podělit o jeden nebezpečný nešvar řidičů, který způsobují za Penny marketem kde je vjezd k fitnes centru. Řidiči přejíždí most od Bělského lesa a odbočí vlevo k fitnes centru. Jenže musí vjet do proti směru. Už několikrát jsem se takhle málem čelně střetnul když jsem jel přes most směrem na Bělský les. Bylo by vhodné ten vjezd uvavřít, protože je tam k ničemu a jen způsobuje problémy. Do fitka mužou jezdit zdruhé strany.

 • 01.02.2018 17:08:09 vloženo
 • 02.02.2018 07:33:15 předáno Petra Bálková (ODK)
 • 07.02.2018 08:26:43 vyřešeno Petra Bálková (ODK) Dobrý den, z hlediska dopravního řešení je uvedené místo naprosto v pořádku a je zcela zřejmé, že v daném místě odbočovat vlevo není možné (plná čára, ostrůvek + dopravní značka C 4a přikázaný směr objíždění vpravo). Uvedený vjezd slouží pro řidiče jedoucí z opačného směru. O Vašem podnětu budeme informovat policii, které kontrola dodržování pravidel silničního provozu a postihování neukázněných řidičů přísluší.