Vyřešeno 518. Rozšiřující se díra v komunikaci


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Na adrese Plavecká 12

 • 25.09.2017 18:41:24 vloženo
 • 26.09.2017 06:50:27 předáno Miroslav Holenka (ODK)
 • 04.10.2017 06:58:18 vyřešeno Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, výtluk byl opraven pracovníky TSOJ.

Vyřešeno 517. Rozšiřující se díra v komunikaci


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Na adrese Plavecká 12

 • 25.09.2017 18:18:53 vloženo
 • 26.09.2017 06:50:36 zrušeno Daniel Jeřábek (ODK) duplicita

Vyřešeno 516. Chodník Horymírova 2972/30


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

TAKŽE V DUBNU TO NEŠLO, PROTOŽE BYLA ZIMA. UŽ JE ŘÍJEN A STÁLE BEZ ZMĚNY. A JELIKOŽ SE ZIMA OPĚT BLÍŽÍ, TAK TO ASI VYPADÁ NA JARO LÉTO 2018.

Prosím o opravu chodníku mezi domy Horymírova 2972/30 - a 2954/26. Chodník je v katastrofálním stavu. Děkuji. Odpovědí mi bylo toto : 07.02.2017 07:47:07 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, děkujeme za podnět. Provedeme místní šetření a následně rozhodneme o rozsahu a technologii nutných oprav.
DNES je ovšem 17.4.a ono pořád nic !! S kočárkem se jezdí opravdu skvěle !!

17.04.2017 17:52:01 vloženo
18.04.2017 06:48:21 předáno Miroslav Holenka (ODK)
28.04.2017 08:01:37 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, opravy chodníků se vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a nedostupnosti asfaltové obalované směsi v zimě neprovádějí. Vzhledem k rozsahu nutné opravy, kdy se nejedná pouze o lokální poruchy, jsme chodník na ul. Horymírova zařadili do plánu oprav. S ohledem na množství komunikací v naší správě, jež jsou ve velmi špatném či dokonce havarijním stavu, není bohužel reálné zajistit opravy či rekonstrukce u všech takovýchto komunikací v krátkém čase.

 • 22.09.2017 18:38:55 vloženo
 • 25.09.2017 07:08:07 předáno Miroslav Holenka (ODK)
 • 25.09.2017 09:24:33 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, jak jsme již uvedli v minulé odpovědi, oprava chodníku na ul. Horymírova je vzhledem k tomu, že se nejedná pouze o lokální poruchy, zařazena do plánu oprav. Dále k opravám chodníků obecně informujeme, že pro koncepční přístup k této problematice byla vypracována tzv. pasportizace komunikací pro pěší, v rámci níž bylo území městského obvodu rozděleno do celkem 6 lokalit. Dle požadavku vedení městského obvodu bude nejprve komplexněji řešena oblast Výškovic, dále by měla následovat Hrabůvka.

Vyřešeno 515. Chodník Horymírova 2972/30


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Prosím o opravu chodníku mezi domy Horymírova 2972/30 - a 2954/26. Chodník je v katastrofálním stavu. Děkuji. Odpovědí mi bylo toto : 07.02.2017 07:47:07 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, děkujeme za podnět. Provedeme místní šetření a následně rozhodneme o rozsahu a technologii nutných oprav.
DNES je ovšem 17.4.a ono pořád nic !! S kočárkem se jezdí opravdu skvěle !!

17.04.2017 17:52:01 vloženo
18.04.2017 06:48:21 předáno Miroslav Holenka (ODK)
28.04.2017 08:01:37 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, opravy chodníků se vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám a nedostupnosti asfaltové obalované směsi v zimě neprovádějí. Vzhledem k rozsahu nutné opravy, kdy se nejedná pouze o lokální poruchy, jsme chodník na ul. Horymírova zařadili do plánu oprav. S ohledem na množství komunikací v naší správě, jež jsou ve velmi špatném či dokonce havarijním stavu, není bohužel reálné zajistit opravy či rekonstrukce u všech takovýchto komunikací v krátkém čase. TAKŽE V DUBNU TO NEŠLO, PROTOŽE BYLA ZIMA. UŽ JE ŘÍJEN A STÁLE BEZ ZMĚNY. A JELIKOŽ SE ZIMA OPĚT BLÍŽÍ, TAK TO ASI VYPADÁ NA JARO LÉTO 2018.

 • 22.09.2017 18:37:15 vloženo
 • 25.09.2017 07:08:15 zrušeno Daniel Jeřábek (ODK) duplicita

Vyřešeno 514. Oprava chodníku mezi zadními vchody domů Rezkova 10/Horymírova 30


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Prosím o opravu chodníku, tak ať je jeho povrch rovný. Nyní se při každém dešti vytváří 3 obří kaluže, a tak nelze projít. Zároveň prosím o obnažení okrajů tohoto chodníku, hned bude i dostatečně široký. Děkuji.

 • 21.09.2017 18:14:26 vloženo
 • 22.09.2017 07:16:54 předáno Miroslav Holenka (ODK)
 • 03.10.2017 11:22:09 v řešení Miroslav Holenka (ODK) Dobrý den, vyčištění chodníku od nánosů bahna a trávy jsme zadali pracovníkům TSOJ. Opravu chodníku jsme zařadili do plánu oprav a bude provedena spolu s opravou ostatních chodníků v dané lokalitě.