Vyřešeno 585. Dodatek k 583.


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

 • 06.02.2018 16:00:24 vloženo
 • 07.02.2018 06:51:35 předáno Veronika Staňková (ODK)
 • 20.02.2018 14:03:00 v řešení Veronika Staňková (ODK) Dobrý den,větve budou odstraněny jakmile bude možné do trávníkových ploch vjet. Děkujeme za pochopení.

Vyřešeno 584. Dodatek k 583.


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

 • 06.02.2018 16:00:11 vloženo
 • 07.02.2018 06:51:18 předáno Veronika Staňková (ODK)
 • 20.02.2018 14:02:52 v řešení Veronika Staňková (ODK) Dobrý den,větve budou odstraněny jakmile bude možné do trávníkových ploch vjet. Děkujeme za pochopení.

Vyřešeno 583. Neodklizené větve na ul. Klegova


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Dobrý den,
již zhruba od listopadu nám okolo domu leží na zemi několik hromad suchých větví, které byly sice ze stromů uřezány, ale do dnešního dne je nikdo neodklidil. Jedná se o okolí ulice Klegova. Prosím o nápravu.

 • 06.02.2018 15:43:29 vloženo
 • 07.02.2018 06:50:53 předáno Veronika Staňková (ODK)
 • 20.02.2018 14:02:42 v řešení Veronika Staňková (ODK) Dobrý den,větve budou odstraněny jakmile bude možné do trávníkových ploch vjet. Děkujeme za pochopení.

Vyřešeno 582. 497. Suché stromy Horymírova


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

STROMY NEBYLY FIRMOU ODSTRANĚNY DO VÁMI UVEDENÉHO TERMÍNU. STÁLE JSOU NA MÍSTĚ. TAKTÉŽ PŘED A ZA HORYMIROVOU 110.

Dobrý den. Upozorňuji na 4 suché stromy, které jsou nalevo od domu Horymírova 36. Dále je i jeden suchý strom i nalevo od této fotky, a poslední suchý strom je i naproti domu Horymírova 26.
##25.08.2017 17:28:27 vloženo
##31.08.2017 08:16:27 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
##14.09.2017 13:53:04 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Jedná se provedenou náhradní výsadbu, kterou provedl městský obvod Vítkovice ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy. Oba subjekty byly na usychající stromy upozorněny a byly vyzvány k sjednání nápravy.
##13.11.2017 15:27:22 vyřešeno Taťána Zlámaná (ODK) Vyjádření MMO k odstranění suchých stromů a následné obnově výsadeb.
Provedení náhradní výsadby při stavbě Sportovní areál U Cementárny:
Taktéž byla v červnu provedena kontrola stavu osazené zeleně. Zhotovitel zajistí odstranění suchých stromů do 31.10.2017 a výsadnu za ně provede ma jaře 2018.

 • 06.02.2018 10:30:05 vloženo
 • 06.02.2018 10:49:27 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:14:57 v řešení Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:17:00 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Nadále komunikujeme s MMO a úřadem městského obvodu Vítkovice, dle jejich příslibu bude na jaře letošního roku probíhat další obměna výsadeb.tyto in

Vyřešeno 581. K ořezu suchých stromů a k výsadbě nových


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

26.2.2017 jsme vložili podnět (po několika marných návštěvách příslušného odboru na radnici)k ořezu a k náhradě suchých stromů v naší lokalitě (č.podnětu 342).
Výsledek viz. foto, provedeno pouze uřezání kmenů s ponecháním zbytku kmenu a kořenů, bez jejich odstranění a provedení nové výsadby. Tento prostý ořez jsme si mohli provést sami a nemuseli jsme se několik let dívat na suché stromy!

 • 04.02.2018 11:03:28 vloženo
 • 05.02.2018 06:47:41 předáno Taťána Zlámaná (ODK)
 • 13.02.2018 13:14:46 v řešení Taťána Zlámaná (ODK) Dobrý den, pařezy po odstranění nevhodných dřevin se likviduji postupně a to Technickými službami Ostrava - Jih. Výsadby, které byly provedeny v uvedené oblasti byly realizovány několika firmami(izolační zeleň, náhradní výsadby). Provedení likvidace uschlých dřevin a jejich náhrada je v kompetenci realizačních firem. V uvedené oblasti jsou výsadby postupně nahrazovány.