Vyřešeno 742. Krestova - parkoviště před č. 34


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

u parkoviště je kanál v chodníku, u kterého je úplně pryč obrubník a chabí kus chodníku. Šílená díra.

 • 08.10.2018 09:05:33 vloženo
 • 08.10.2018 09:19:01 předáno Petra Bálková (ODK)
 • 11.10.2018 11:27:17 vyřešeno Petra Bálková (ODK) Dobrý den, popsaná situace není vzniklou závadou, ale jedná se o historické řešení odvodnění parkoviště či komunikací, kdy je kanalizační poklop umístěn v přilehlém chodníku a voda je sváděna pod obrubou chodníku do kanalizační vpusti, popř. zde obruba není osazena. Jen na zmíněném parkovišti na ul. Krestova je takovýchto míst celá řada, takto je však řešeno odvodnění i na mnoha dalších komunikacích právě především v oblasti Hrabůvky. V současné době je tento způsob již samozřejmě nevhodný, nicméně je plně funkční. Tuto záležitost je proto nutné v budoucnu řešit koncepčně, a to včetně vyčlenění potřebných finančních zdrojů na celkovou změnu odvodnění komunikací.

Vyřešeno 741. U prodejny - díry v cestě


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Na ul U prodejny, od Adamusové k č. 7 je parkovbání po pravé straně, ovšem když je nuceno jet auto u levého kraje, jsou tam neskutečné díry, nemůžete ty díry opravit ? Taky v chodníku ze zámkové dlažby trčí nepříjemně uřezané asi značka.

 • 08.10.2018 09:01:43 vloženo
 • 08.10.2018 09:19:09 předáno Petra Bálková (ODK)
 • 11.10.2018 14:25:49 v řešení Petra Bálková (ODK) Popsané lokální závady(díry + nerovnost na chodníku v místě, kde byla zřejmě dříve dopravní značka)jsme předali k odstranění příspěvkové organizaci Technické služby Ostrava-Jih.
 • 25.10.2018 07:50:29 vyřešeno Petra Bálková (ODK) Lokální nerovnosti byly opraveny Technickými službami Ostrava-Jih.

Vyřešeno 740. Kruháč Hrabůvka


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Proč je zase rozkopaný kruháč v Hrabůvce a nikdo na něm nepracuje. Pokud tam mění je ty kusy asfaltu tak za tenhle víkend to mohli mít už opravené, ale to by jsme po Ostravských Komunikacích chtěli asi hodně, že? Ono by to mohli mít opravené už přes týden, ale ve 14.00 tam není ani noha. Takhle frekventovaný kruháč má být opraven co nejdříve a né to natahovat. Může nám to tady někdo vysvětlit proč musíme stát v kolonách? Proč se opravují silnice které opravy nepotřebují a proč se neopraví cesty co to zkutečně potřebují Košaře potřebuje nový asfalt až k Mobelixu, Maluchy taky. Oba nájezdy na most přes ul. Horní u pošty a Penny marketu je strašně hrbolatá, ul. Herolda a ul. Cholevova a Podhájí. Kdy tyhle bude te opravovat.

 • 07.10.2018 16:24:13 vloženo
 • 08.10.2018 06:58:42 předáno Petra Bálková (ODK)
 • 09.10.2018 08:13:22 vyřešeno Petra Bálková (ODK) Dobrý den, opravu kruhového objezdu realizuje společnost Ostravské komunikace, a.s., která má přilehlé komunikace včetně okružní křižovatky ve své správě. Z úřední činnosti je nám známo, že se jedná o práce na záruční opravě povrchu vozovky v okružním pásu křižovatky, jízdu na vnitřní straně okružního pásu bylo nutné omezit s ohledem na rozložení poruch vozovky. Termín realizace je stanoven od 1. 10. do 15. 10. 2018.

Vyřešeno 739. Odpad


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Dobrý den, nějaký cigán s cigankou donesli kolem 21,45 večer (i se psem který nebyl na vodítku, ale ten je v tom nevinne, za své majitele nemůže) nějaký odpad k popelnici, asi starou lednici. Prosím uklidit. Tlapákova 27. Upozornil jsem je ze to patří na skládku ale bylo jim to jedno.

 • 06.10.2018 22:06:05 vloženo
 • 08.10.2018 06:59:04 předáno Barbora Kolářová (ODK)
 • 16.10.2018 10:27:33 v řešení Barbora Kolářová (ODK) Dobrý den,08.10.2018 bylo zadáno vyčištění této lokality. Zhotovitelská společnost má na úklid lhůtu 10 pracovních dnů.
 • 25.10.2018 12:20:29 vyřešeno Barbora Kolářová (ODK) Dobrý den, odpad je odvezen.

Vyřešeno 738. Zničený prvek na hřišti


Předtím
Původní stav
Potom
Po vyřešení

Prosím o opravu zničeného prvku na dětském hřišti na Edisonově ulici (mezi domy 25 a 27)

 • 04.10.2018 17:46:54 vloženo
 • 05.10.2018 06:56:30 předáno Humpolíková Miroslava (ODK)
 • 08.10.2018 11:27:33 v řešení Humpolíková Miroslava (ODK) Dobrý den. Byla oslovana zhotovitelská firma k nacenění oprav na dětském hřišti způsobených vandalismem.
 • 12.11.2018 11:32:55 vyřešeno Humpolíková Miroslava (ODK) Dobrý den, houpadlo na pružině bylo opraveno. Děkujeme za upozornění.